Alternativ energi Odder

Med en alternativ energikilde kan du producere din egen energi; give miljøet en hjælpende hånd og spare rigtigt meget på boligens energiudgifter.

Varmepumper:

Der findes fire typer af varmepumper:

  • Jordvarmepumpe
  • Luft til vand varmepumpe
  • Søvarmepumpe
  • Grundvandsvarmepumpe

Hvilken type varmepumpe du bør vælge, afhænger af dine boligforhold; din grunds størrelse, beliggenhed med mere. Du kan læse mere om de fire metoder herunder.

Læse mere om varmepumper

Jordvarme

Jordvarme indebærer, at en lang slange lægges i snoninger i ca. en meters dybde på din grund. Med denne metode slipper du for at bore. På den anden side er du nødt til at grave en hel del af din grund op, som desuden skal være ret stor.

Læs mere om jordvarme

Luftvarme

Luftvarme er den varmeudvindingsmetode, som giver den letteste installation. Der kræves hverken boring eller udlægning af slanger
Når det er rigtig koldt udenfor, kan denne løsning indebære, at virkningsgraden sænkes.

Grundvand

Vandet pumpes op fra en grundvandsboring til en varmeveksler, hvor energien indvindes. Vandet sendes så tilbage gennem en anden boring.

Søvarme

For søvarme skal dit hus ligge op til en sø. En lang slange placeres på bunden af søen ved hjælp af lodder. Du slipper for at skulle bore dybe huller. Normalt vil udgiften til nedsænkning af slangen være billigere, end boreudgiften for jordvarme.

Solvarme

Bedre Energi Odder - Ken Skovby VVS sætter solfangere op, så det passer til huset.

Står du over for en ombygning eller tilbygning, kan solfangere med fordel tænkes ind i konstruktionen fra starten. Vi står til rådighed fra den første skitse, til anlægget er tilsluttet og fungerer.


Et solvarmeanlæg er en miljøvenlig og fleksibel løsning. Det er en vedvarende energikilde, som let kan kombineres med de øvrige vand- og varmeanlæg, du har i huset.


Du kan også vælge et jordvarmeanlæg, der udnytter den oplagrede solenergi i jordens øverste lag. Uanset om du vælger sol- eller jordvarme, kan du spare op til 60 procent på din varmeregning, hvis du skifter fra naturgas, olie eller fjernvarme.


Selv når det er overskyet, og dagene er korte, fungerer anlæggene. Du behøver med andre ord ikke bekymre dig om det danske vejr.

Fastbrændsel

Ken Skovby VVS ApS tilbyder et stort udvalg af fastbrændselskedler.


Med et fastbrændselsanlæg er du sikker på en høj energiudnyttelse, hurtig opvarmning og effektiv og miljøvenlig forbrænding.


Vi står for en kompetent service og vedligeholdelse, og køber du fastbrændselskedel gennem os, bliver serviceeftersyn en fast del af aftalen.

Kontakt os for en vejledende samtale om mulighederne i en vedvarende energiløsning.

Læs mere om kedler

Bliv klogere på energi- og varmeløsninger – læs mere om: