Gratis energiberegning til boligejere

Beregn din boligs energimærke her!

 

Beregn huets energimærke hos Bedre Energi Odder

Lav en energiberegning og se hvor stor en besparelse og værdiforøgelse du kan opnå ved at energioptimere på dit hus! Energimærkning spiller en stadig større rolle ved bolighandel.

Du kan beregne, hvor meget du, alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Indtast det samlede antal kvadratmeter, dit årlig energiforbrug i kr. eller i kWh samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Den gratis energiberegning giver dig et indledende overblik over din boligs besparelsespotentiale ved energioptimering.

Energirådgivning baseret på beregening

Hvis der er udsigt til betydelige besparelser på forbruget af energi, så kan du få energirådgivning af en af vores lokale eksperter i energioptimering og -renovering. Vi kalder det et Energitjek – og her giver vores energivejleder dig et overblik over energiforbruget i detaljer samt forslag til, hvordan du med ændringer og energiforbedringer kan opnå besparelser på budgettet.

Din beregning starter her!

OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Find ham her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Fordele ved energioptimering

Efter du har foretaget beregningen og eventuelt modtaget energirådgivning, så er mulighederne for en energioptimering af boligen helt åbne. Baseret på dine beregninger, og vores certificerede energivejleders gennemgang af din bolig, kan vi begynde optimeringsprocessen. Vi har mange års erfaring i branchen, og har derfor øje for de helt små forbedringer, som kan betyde store årlige besparelser på energiregningen. Oftest når vi er ude og gennemgå bygninger for potentielle optimeringer, har vi fundet at det er små defekter ved energi- og varmesystemerne, som resulterer i store ressourceforbrug.

Det leder som oftest til et markant større end nødvendigt energiforbrug, og derfor også en regning, som bærer præg af dette. Gennem vores føromtalte energitjek kan vi sikre, at disse defekter bliver fundet og løst. Derefter vil vi klart anbefale vores kunder en fast serviceaftale, som garderer dig mod uforudsete varmeregninger i fremtiden. Vores medarbejdere er dygtige og effektive, og derfor vil en serviceaftale aldrig blive et langsommeligt projekt. Det er kun ved større fejl, at vi bliver nødt til at blive der i længere tid. Små defekter kan løses via medbragt værktøj, så du hurtigst muligt kan få os ud ad døren igen.

Vores energivejledere har fokus på sikkerhed og besparelser. Vi har via Bedre Energi kæden adgang til et stort repertoire af viden inden for energi og varmeløsninger. Samtidigt giver den os også direkte adgang til kompetente sparringspartnere, som vi kan vende særligt besværlige problemer med. Alt dette sammenlagt giver os den bedst mulige baggrund for at sikre dig den absolut bedste løsning, når det kommer til en energioptimering af boligen. Vi kan arbejde med alle de gængse energi- og opvarmningsformer, samtidigt har vi også godt styr på alternative energikilder.

En VVS’er med fokus på klimaet

Vi står overfor store klimaforandringer i fremtiden, og vi har som VVS’er en unik mulighed for at skabe klimavenlige løsninger for vores kunder. Når vi taler energioptimering, så er der oftest en stor økonomisk gevinst ift. Reduceret energiforbrug. Når vi installerer nye energi- og varmeløsninger i boliger, så har vi altid et fokus på at anvende systemer og metoder, som skaber de bedste forhold for både kunden og klimaet. Når vi reducerer din boligs energiforbrug, så sikrer vi en bolig ad gangen at CO2 niveauet nedbringes i danske boliger. Det kommer nemlig os alle sammen til gode, og det er det eneste ansvarlige at gøre.

Hvis du har nogle spørgsmål til energiberegningen, eller gerne vil høre mere omkring muligheder med energioptimering, så kontakt os endelig. Du finder vores kontaktinformationer her.

Bliv klogere på energi- og varmeløsninger – læs mere om:

Her kan du finde yderligere informationer omkring forskellige varme- og energiløsninger, som vi udfører hos Bedre Bad – Bedre Energi Odder Ken Skovby VVS.